14 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก

Thu 14 Jun 18 - Thu 14 Jun 18

14 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน

เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและเป็นการต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ และเราเชื่อว่าความดีนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ โดยท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวัน

ที่ห้องบริจาคโลหิตถาวร ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ นครราชสีมา

M Card