HAPPENING & MCC HALL View all

PR & CSRView all

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไทยร่วมใจ “กรุงเทพ ปลอดภัย”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ   โครงการ ไทยร่วมใจ “กรุงเทพ ปลอดภัย” เริ่ม 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

READ MORE

Women Leaders in AI 2021

โครงการ Women Leaders in AI ของไอบีเอ็ม จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำสตรีทั่วโลกกว่า 40 คน  จาก 18 ประเทศ ที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และผลักดันการใช้ AI ในโลกธุรกิจในอนาคต

READ MORE

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

GET TREND UPDATES, ACTIVITIES AND MORE

M Card