THE POWER OF LOVE

ศ. 1 พ.ค. 63 - พฤ. 31 ธ.ค. 63เดอะมอลล์ กรุ๊ป

เชื่อมั่นพลังความรักความสามัคคีจากคนไทยทุกคน

เป็นพลังสำคัญที่สุดในยามบ้านเมืองต้องเผชิญวิกฤตการณ์

ขอเป็นศูนย์กลางแห่งการปลุกขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่น

ดำเนินกิจกรรม ช่วยเหลือร่วมมือกับทุกภาคส่วน

สนุบสนุนทุกโครงการที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติ

ด้วยหลัก 3 POWER

THE POWER OF LOVE

การส่งพลังแห่งความรักและใส่ใจซึ่งกันและกัน

THE POWER OF FAITH

การปลุกพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นในกันและกัน

THE POWER OF TOGETHERNESS

การสร้างพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจสามัคคีในชาติ

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมดูแลพนักงานทุกคน และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่าง

ให้กับพาร์ตเนอร์คู่ค้า ร้านค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตรธุรกิจ ชุมชน และลูกค้าทุกคน

เพราะทุกภาคส่วน ทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ที่จะร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ และเดินหน้าต่อไปได้

M Card