รายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลศูนย์การค้า

ส. 1 ม.ค. 65 - อ. 31 ธ.ค. 67

รายชื่อร้านค้าในศูนย์ฯ ที่รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า

เงื่อนไข

บัตรกำนัลศูนย์การค้าใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในฝั่งศูนย์การค้าเท่านั้น (ไม่รวมเดอะมอลล์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านทอง, ร้านเพชร, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าสาธารณูปโภค)

  • บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด ชำระสินค้าและทานอาหารที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • บัตรกำนัลนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บัตรกำนัลต้องใช้ภายในวันหมดอายุ ตามที่ระบุด้านหลังบัตรกำนัล
  • ศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าที่จ่ายโดยบัตรกำนัลนี้
  • ศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์
  • ศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัลหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดดูเงื่อนไขอย่างละเอียดด้านหลังบัตรกำนัล

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าในศูนย์ฯ ที่รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า  
(จำแนกรายชื่อร้านค้าตามประเภทของร้านค้า)

โปรดแสดงบัตรกำนัล และตรวจสอบสิทธิ์ ณ ร้านค้าก่อนใช้บริการทุกครั้ง

 

M Card