THE MALL M POINT ช้อปในศูนย์ฯ คุ้มทุกวัน

ศ. 1 ก.ค. 65 - ศ. 30 ก.ย. 65

 

เงื่อนไขแลกรับคะแนน M POINT

 • รวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, ชื่อ-นามสกุล ตรงกับ สมาชิก M Card ในระบบเท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี)
 • ใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร (ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสามารถมาร่วมรับโปรโมชั่น M Card ได้), ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
 • จำกัด 750,000 M POINT/ทุกสาขา/เดือน; จำกัดรวม 2,250,000 M POINT/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
 • ลูกค้า M Card จะได้รับคะแนน M Point ในวันถัดไป
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของศูนย์การค้าเป็นสิ้นสุด
 •  

 เงื่อนไขแลกพ้อยท์ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท

 • แลกรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • แสดงบัตรสมาชิก M Card และบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรหรือเป็นสมาชิก M Card
 • ในกรณีที่มีการรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณีบัตรกำนัลศูนย์ฯ หรือคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าในศูนย์ที่ร่วมรับบัตรกำนัลเท่านั้น, ตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลได้ที่ https://tmg.click/3dHbEtX หรือที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับจากวันที่ทำการแลกสิทธิ์
 • คะแนน M Point ที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของศูนย์การค้าเป็นสิ้นสุด

 

จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า

 

 

 

M Card