The Mall Shoppers Return Shopping

พ. 8 ก.ย. 64 - พฤ. 28 ต.ค. 64 

เงื่อนไขกลาง

 • รวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร (ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสามารถมาร่วมรับโปรโมชั่น M Card ได้), ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
 • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
 • โปรโมชั่นดีล-เด็ด เสาร์ อาทิตย์ บัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 240 สิทธิ์ (สัปดาห์ละ 40 สิทธิ์), บัตรเครดิต SCB จำกัด180 สิทธิ์ (สัปดาห์ละ 30 สิทธิ์), บัตรเครดิต Citiจำกัด120 สิทธิ์ (สัปดาห์ละ 20 สิทธิ์)
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ที่ได้รับ On-top จากใบเสร็จร้านค้าในหมวด Fashion & Optical ที่ร่วมรายการต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ ในครั้งถัดไป
 • ลูกค้า M Card ที่แลกรับคะแนนสะสมทุกๆ 100 บาท รับ 2 M Point จะได้รับคะแนนในวันถัดไป, จำกัดรวม 1,000 M Point/หมายเลข M Card, จำกัดรวม 400,000 คะแนนตลอดรายการ
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ/ห้างฯ หมดอายุ 30 พ.ย 2564
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าในศูนย์ที่ร่วมรับบัตรกำนัลเท่านั้น, ตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลได้ที่ https://tmg.click/3dHbEtX หรือที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของศูนย์การค้าเป็นสิ้นสุด

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต SCB M VISA:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA แบบเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 (รวม 51 วัน)
 • บัตรกำนัลห้างฯ ใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA เท่านั้น
 • ธนาคาร และศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร.1295         

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M VISA บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ เดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 – 28 ตุลาคม 2564
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB เท่านั้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต CITI:

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต,รวบรวมเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะร้านค้า และร้านอาหารในศูนย์การค้า ยกเว้นรายการผ่อนชำระ และบัตรเติมเงินทุกประเภท
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้คู่กับบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
 • สวงวนสิทธิ์ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคาร และศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร

 

เงื่อนไขรวมบัตรเครดิต

 • ธนาคาร และศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร

 

จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า

M Card