M Lifestore Festival

พฤ. 26 พ.ย. 63 - อา. 28 ก.พ. 64
M LIFE STORE FESTIVAL ช้อปในศูนย์ 5,000 บาท รับ 1,000 บาท
27 พ.ย. 63 -28 ก.พ. 64 

  • ทุกเสาร์ -อาทิตย์  (  5 ธ.ค. 63 - 20ธ.ค.63)

ช้อปในศูนย์ครบฯ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 1,000 บาท

  • ทุกเสาร์ -อาทิตย์  (  5 ธ.ค. 63 –  3 ม.ค. 64 )

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับแลกคะแนนรับเพิ่มทันที บัตรกำนัลศูนย์สูงสุด 700 บาท

เงื่อนไข

  1. ลูกค้า M Card รวมใบเสร็จและ/หรือเซลล์สลิปจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application, แสดงบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และบัตรประชาชนตัวจริง (หน้าบัตรต้องตรงกับคนที่มารับสิทธิ์เท่านั้น), ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน/ใบเสร็จเขียนมือที่เป็นฟอร์มเฉพาะของร้านค้า (มีชื่อร้านค้า + ที่อยู่ + หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก และ หมายเลขใบเสร็จ), ประเภทสินค้าและแผนกที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก (แผนกชุดชั้นในสตรี, แผนกรองเท้าและกระเป๋า, แผนกเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ, เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี, Be Trend, แผนกคิดส์ แพลนเน็ต, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, เดอะ ลิฟวิ่ง, แผนกคาร์ แอนด์ ทูลส์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, โฮม เฟรส มาร์ท, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, วอช แกลลอรี, แอคเซสซอรี บาซาร์), สินค้าแลกซื้อ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ทองคำและสินค้าผ่อนชำระ (เฉพาะการรับสิทธิ์ของธนาคาร),ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้, คำตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯและธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด, พนักงาน บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป, พนักงานผู้แทนขายของร้านค้า, เจ้าของร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ, ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งกรณีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน  ยกเว้นการลุ้นรับชิงโชคสามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
  2. ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63 บัตรเครดิต SCB M Visa ทุกประเภท จำกัดสิทธิ์รวม  500 สิทธิ์ / บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB M VISA และบัตรเครดิตนิติบุคคล จำกัดสิทธิ์รวม 150 สิทธิ์ / บัตรเครดิตซิตี้ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จำกัดรวม 450 สิทธิ์ / บัตรเครดิตกสิกรไทย ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล จำกัดรวม 250 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ธนาคาร/ตลอดรายการ), บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.64, เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ เป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
  3. (6)ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64  สมาชิกเมืองไทยสไมค์คลับ เพียงแลกคะแนน Smile Point รับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 30 นาที ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า ; แลก 60 Smile Points จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน/วัน ; จำกัดรวม 490 สิทธิ์ ) ; แลก 150 Smile Points จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน/วัน ; จำกัดรวม 660 สิทธิ์ , บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64, เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ เป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
  4. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ต้องแสดงรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง, สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64 (เฉพาะสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานเท่านั้น), ลูกค้านำใบเสร็จ และหรือเซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิต  หรือบัตรสมาชิกมาเพื่อแสดงตัวตน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ ที่กำหนดทุกครั้ง, ลูกค้าจะต้องเลือกรับสิทธิ์ของประเภทลูกค้าใดประเภทหนึ่งเท่านั้น, จับรางวัลวันที่ 20 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน , ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 เม.ย. 64 ที่ www.themall.co.th, www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และ จุดแลกรับของสมณาคุณศูนย์ฯ, ผู้โชคดีติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 – 28 พ.ค. 64, ผู้โชคดีต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด ,ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโอนรถ และจดทะเบียนรถตามอัตราของกรมการขนส่ง, หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ , ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้, กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ห้างฯ และศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด , พนักงานในเครือ บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และพนักงานทางธนาค าร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

 

  • ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (30 พ.ย.63 – 1 .ม.ค. 64 )

เฉพาะบัตรเครดิต SCB M VISA รวมใบเสร็จช้อปผ่านบัตร

ที่ร้าน MUJI / UNIQLO/ EVEANDBOY / POMELO / SMILEYHOUND ครบ 3,000 บาทขึ้นไป 

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท

เงื่อนไข

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.63 – 1 ม.ค. 64 สมาชิกบัตรเครดิต SCB  M VISA รวมใบเสร็จใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านแฟชั่น / ไลฟ์สไตล์ที่ร่วมรายการ (ร้านค้าที่ร่วมรายการ Uniqlo  , Muji , EVEANDBOY , Pomelo หรือ Smiley Hound ) ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ (จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ ; จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ) ลูกค้ารวมใบเสร็จและ/หรือเซลล์สลิปจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application, แสดงบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และบัตรประชาชนตัวจริง (หน้าบัตรต้องตรงกับคนที่มารับสิทธิ์เท่านั้น), ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน/ใบเสร็จเขียนมือที่เป็นฟอร์มเฉพาะของร้านค้า (มีชื่อร้านค้า + ที่อยู่ + หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก และ หมายเลขใบเสร็จ), ประเภทสินค้าและแผนกที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก (แผนกชุดชั้นในสตรี, แผนกรองเท้าและกระเป๋า, แผนกเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ, เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี, Be Trend, แผนกคิดส์ แพลนเน็ต, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, เดอะ ลิฟวิ่ง, แผนกคาร์ แอนด์ ทูลส์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, โฮม เฟรส มาร์ท, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, วอช แกลลอรี, แอคเซสซอรี บาซาร์), สินค้าแลกซื้อ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ทองคำและสินค้าผ่อนชำระ (เฉพาะการรับสิทธิ์ของธนาคาร),ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้, คำตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯและธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด, พนักงาน บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป, พนักงานผู้แทนขายของร้านค้า, เจ้าของร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ, ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งกรณีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน  ยกเว้นการลุ้นรับชิงโชคสามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้, บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31  ม.ค. 64 , เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ เป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด

 

เช็ครายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลศูนย์ฯ คลิก : https://tmg.click/3dHbEtX

 

M Card