M Lifestore Festival Top Spenders

ศ. 6 พ.ย. 63 - อา. 29 พ.ย. 63
สมาชิก MCard Top Spenders รวมใบเสร็จที่จ่ายภายในห้างฯ และศูนย์ฯ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ยอดสะสมขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้ ระหว่างวันที่ 6-22 พ.ย. 2563) เพื่อเป็น Top Spenders อันดับที่ 1-10 ในแต่ละกิจกรรม รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม M Lifestore Festival เต-ตะวัน ลั่นชัตเตอร์ทำ Photobook สุด Exclusive และกิจกรรม M Lifestore Festival หยิ่น-วอร์ พา Top Spenders วิ่งทั่วห้างฯ

*เงื่อนไข

- เริ่มลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 63-22 พ.ย. 63 (รวม 17 วัน)

- ลูกค้าต้องเลือกสะสมยอดซื้อ ตามกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้ใบเสร็จเดียวกันสะสมยอดทั้งสองรายการได้

- ยอดซื้อสะสมขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ

- จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/หมายเลข M Card/กิจกรรม; จำกัดรางวัลรวม 10 สิทธิ์/กิจกรรม

- ลูกค้าต้องนำใบเสร็จภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ที่ซื้อในเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานเท่านั้น มาสะสมยอดซื้อที่จุดแลกรับสมนาคุณชั้น 1 บริเวณหน้าร้าน CC Double O และชั้น 5 บริเวณร้าน Mongkok ทุกครั้ง

- อัปเดตยอด Top Spenders 10 อันดับครั้งแรกผ่าน Facebook The Mall Thailand และ Twitter The Mall Thailand ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63

- ประกาศผลรายชื่อ Top Spenders 10 ท่านในแต่ละกิจกรรม ผ่าน Facebook The Mall Thailand และ Twitter The Mall Thailand และบริเวณจุดแลกรับสมนาคุณชั้น 1 บริเวณหน้าร้าน CC Double O และชั้น 5 บริเวณร้าน Mongkok ในวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2563

- ในระหว่างที่ทำกิจกรรมกับเต-ตะวัน ในช่วงเวลาทำกิจกรรม รบกวนลูกค้า Top Spenders ทั้ง 10 คน งดรบกวนสมาธิ หรือถ่ายเซลฟีกับศิลปิน เนื่องจากศิลปินต้องใช้สมาธิในการถ่ายภาพ และเวลามีจำกัด (คนละ 15 นาที/คน)

- สงวนสิทธิ์สำหรับการนำใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิป ที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน, ใบเสร็จเขียนมือที่เป็นฟอร์มเฉพาะของร้านค้า (มีชื่อร้านค้า + ที่อยู่ + หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก + หมายเลขใบเสร็จ + วันที่) และ ใบเสร็จ, เซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องมียอดเงินตรงกับใบเสร็จ ภายในวันและสาขาเดียวกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต)

- ประเภทสินค้าและแผนกที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าแลกซื้อ, สินค้าการผ่อนชำระ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ทองคำ, Take Home และ Gourmet Eat ชั้น G และชั้น 6

- ใบเสร็จ หรือเซลล์สลิปบัตรเครดิต ที่ประทับตราว่าลูกค้าใช้สะสมยอดไปแล้วไม่สามารถคืนสินค้าได้ในทุกกรณี

- หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นโดยการทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองทั้งผู้ได้รับสิทธิ์ และผู้รับโอนสิทธิ์

- สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์โปรโมชั่น ใบเสร็จจริงจากร้านค้าเท่านั้น

- สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ห้ามพนักงานนำใบเสร็จลูกค้าไปรับสิทธิ์แทน พนักงาน บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป, พนักงานผู้แทนขายของร้านค้า, เจ้าของร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

- ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการใช้สิทธิ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สิทธิพิเศษของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม TOP SPENDERS เต-ตะวัน

 1. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 ได้รับสิทธิ์เป็นนางแบบ/นายแบบ ให้ เต-ตะวัน ถ่ายภาพ FASHION SET 8-10 SHOT และคัดเลือก 5 ภาพเพื่อทำ PHOTO BOOK สุด EXCLUSIVE (PHOTO BOOK จัดส่งตามหลังภายใน 15 วัน หลังจากจบงาน) พร้อมทั้งได้ไฟล์รูปทั้ง 5 ไฟล์ที่เลือก ได้ถ่ายภาพคู่กับเต-ตะวัน เพื่อลง PHOTO BOOK จำนวน 1 ภาพ และลายเซ็นต์จากเต-ตะวันเซ็นต์ลง PHOTO BOOK
 2. VIP SEAT สำหรับ TOP SPENDERS ทุกอันดับที่เข้าร่วมกิจกรรม ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานหลังจากวันประกาศผล TOP SPENDERS และมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ:

 1. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
 2. TOP SPENDERS เริ่มแต่งหน้า-ทำผม และแต่งตัว หลังลงทะเบียนเรียบร้อยตามลำดับที่ 1-10
 3. เวลา 12.00 น. ประชุมร่วมกันระหว่าง เต-ตะวัน ทีมผู้ช่วยช่างภาพ และ TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 เพื่อเลือกสถานที่ และวางกำหนดการในการถ่ายภาพร่วมกัน
 4. เวลา 12.15 น. เริ่มกิจกรรม PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN ตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้ประชุมร่วมกัน ในระหว่างการถ่ายทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โดยขอให้เป็นของทีมงานเท่านั้น และห้ามมีผู้ติดตาม
 5. เต-ตะวัน จะถ่ายภาพ 1 ท่าน/ชุด ไม่เปลี่ยนชุดระหว่างการถ่าย/สถานที่ ภายในเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ตามที่ทีมงานได้เลือกไว้ โดยมีระยะเวลาในการถ่ายภาพ 15 นาทีต่อ 1 คน (ไม่รวมเวลาแต่งหน้า-ทำผม และแต่งตัว)
 6. เมื่อเต-ตะวัน ถ่ายรูป TOP SPENDERS ในแต่ละ SET เสร็จเรียบร้อย จะทำการเลือกรูปจำนวน 5 รูป ร่วมกับ TOP SPENDERS เพื่อนำไปจัดทำ PHOTO BOOK ต่อไป
 7. ในระหว่างที่ทำกิจกรรมกับ เต-ตะวัน รบกวนลูกค้า TOP SPENDERS ทั้ง 10 คน งดรบกวนสมาธิศิลปิน เนื่องจากศิลปินต้องใช้สมาธิในการถ่ายภาพ และเวลามีจำกัด
 8. TOP SPENDERS ที่ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยตามลำดับ สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าและรับคิวนัดหมายจากทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมที่บริเวณหน้าเวทีหลัก เพื่อเข้าร่วมงาน PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN : INTERVIEW ON STAGE ในเวลา 14.30 น.
 9. เริ่มกิจกรรม PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN : INTERVIEW ON STAGE  เวลา 15.00 น.
 10. บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมชมงาน PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN : INTERVIEW ON STAGE บริเวณเวทีหลัก M LIFSTYLE HALL ชั้น 1 จะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวที่หน้างาน
 11. หลังจบกิจกรรม PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN : INTERVIEW ON STAGE ขอความร่วมมือให้ TOP SPENDERS และผู้ร่วมงานทั้งหมดออกจากพื้นที่จัดงานเพื่อให้ TOP SPENDERS และผู้ร่วมงานในกิจกรรมต่อไปได้ใช้พื้นที่ต่อไป

เงื่อนไขการร่วมทำกิจกรรมระหว่าง TOP SPENDERS กับ เต-ตะวัน

 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขในการร่วมตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมกิจกรรม
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมนั้น สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถนำผู้อื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากประกาศผลเรียบร้อยแล้ว จะมีทีมงานติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดสัดส่วน สีที่ชอบ สไตล์ การแต่งตัว รวมถึงการนัดหมายเวลาเพื่อแต่งหน้าทำผม และแต่งตัว
 4. ในวันร่วมกิจกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมทำกิจกรรมนำผู้ติดตามใดมาร่วมในห้องแต่งตัว บริเวณการถ่ายทำ หรือบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ทำกิจกรรม
 5. สงวนสิทธิ์ในบริเวณพื้นที่ถ่ายทำเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 6. การกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพต่อตัวศิลปินหรือทีมงาน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าท่านนั้นต้องสละสิทธิ์จากกิจกรรมโดยไม่มีข้อต่อรอง หรือข้อเรียกร้องใดๆ
 7. การกระทำที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขต่อศิลปิน จะต้องแจ้งความประสงค์ และสามารถกระทำได้หลังจากได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปเท่านั้น
 8. บริษัทฯ จะใช้ภาพภาพที่ถ่ายโดย เต-ตะวัน ที่ได้ทำการคัดเลือกเพียง 5 ภาพสำหรับทำ PHOTO BOOK เท่านั้น และหลังจากจบกิจกรรมทางบริษัทจะทำการลบไฟล์ทั้งหมดโดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ และทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ไฟล์รูปภาพกับบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิพิเศษของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม TOP SPENDERS หยิ่น-วอร์

 1. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 ได้รับสิทธิ์ร่วมเล่นเกม M LIFESTYLE RALLY ร่วมกับหยิ่น-วอร์
 2. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 ได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปร่วมกับหยิ่น-วอร์ แบบ EXCLUSIVE (เดี่ยว) ที่ MINI STUDIO โดยจะได้รูปขนาด 5X7 นิ้ว 1 ใบ พร้อมลายเซ็นต์สดจากมือของหยิ่น-วอร์ (ได้รับในวันงาน) และได้รับไฟล์รูปแบบ HI-RES 3 รูป (ส่งอีเมลตามหลังภายใน15 วัน หลังจากจบงาน)
 3. TOP SPENDERS อันดับที่ 11-35 ได้ถ่ายรูปร่วมกับหยิ่น-วอร์ แบบ EXCLUSIVE (กลุ่มละ 5 ท่าน) ที่ MINI STUDIO โดยจะได้รูปขนาด 5X7 นิ้ว 1 ใบ พร้อมลายเซ็นต์สดจากมือหยิ่น-วอร์ (ได้รับในวันงาน) และได้รับไฟล์รูปแบบ HI-RES 3 รูป (ส่งอีเมลตามหลังภายใน15 วัน หลังจากจบงาน)
 4. TOP SPENDERS อันดับที่ 36 จนถึงลำดับสุดท้าย จะได้รับรูปถ่ายหยิ่น-วอร์ ขนาด 5X7 นิ้ว 1 ใบ พร้อมลายเซ็นต์สดจากมือหยิ่น-วอร์ (ได้รับในวันงานหลังลงทะเบียนเสร็จ) พร้อมไฟล์รูป หยิ่น-วอร์สุด SPECIAL แบบ HI-RES 2 รูป (ส่งอีเมลตามหลังภายใน 15 วัน หลังจากจบงาน)
 5. VIP SEAT สำหรับ TOP SPENDERS ทุกอันดับที่เข้าร่วมกิจกรรม ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานหลังจากวันประกาศผล TOP SPENDERS และมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.45 น. เป็นต้นไป
 6. TOP SPENDERS อันดับที่ 36 จนถึงลำดับสุดท้าย ที่มาลงทะเบียนร่วมงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 มีสิทธิ์ลุ้นเป็น LUCKY FAN ร่วมเล่นเกม และรับของที่ระลึกจากหยิ่น-วอร์

หมายเหตุ:

 1. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-10 ที่ยืนยันการรับสิทธิ์ จะต้องมาลงทะเบียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. และถ่ายรูปที่ MINI STUDIO (ลำดับการถ่ายภาพ ตามลำดับ)
 2. TOP SPENDERS อันดับที่ 11-35 ที่ยืนยันการรับสิทธิ์ จะต้องมาลงทะเบียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. และถ่ายรูปที่ MINI STUDIO (ลำดับการถ่ายภาพกลุ่ม 5 ท่าน จับกลุ่ม และเรียงตามลำดับ 11-15/15-20/21-25/26-30 /31-35)
 3. 3. เวลา 15.30 น. TOP SPENDERS อันดับที่ 1-35 จะได้รับรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นต์ และนัดหมายเพื่อมาเตรียมพร้อม ที่หน้าเวทีเวลา 16.30 น. (หลังจากผู้ร่วมงาน PHOTO SHOOT WITH TAY TAWAN : INTERVIEW ON STAGE ในช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น. ออกจากพื้นที่จัดงานเรียบร้อยแล้ว)
 4. บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมชมงาน M LIFESTYLE RALLY X YINWAR บริเวณเวทีหลัก M LIFSTYLE HALL ชั้น 1 จะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวที่หน้างานในช่วงเวลา 16.00 – 16.45 น. และมีสิทธิ์ลุ้นเป็น LUCKY FAN ร่วมเล่นเกม และรับของที่ระลึกจากหยิ่น-วอร์
 5. เริ่มกิจกรรม M LIFESTYLE RALLY X YINWAR เวลา 17.00 น.

เงื่อนไขการร่วมทำกิจกรรมระหว่าง TOP SPENDERS หยิ่น-วอร์

 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขในการร่วมตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมกิจกรรม
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมนั้น สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถนำผู้อื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากประกาศผลเรียบร้อยแล้วจะมีทีมงานติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงการนัดหมายเวลา
 4. ในวันร่วมกิจกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมทำกิจกรรมนำผู้ติดตามมาร่วมในห้อง MINI STUDIO หรือบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ทำกิจกรรม
 5. สงวนสิทธิ์ในบริเวณพื้นที่ถ่ายทำเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 6. การกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพต่อตัวศิลปินหรือทีมงาน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าท่านนั้นต้องสละสิทธิ์จากกิจกรรมโดยไม่มีข้อต่อรอง หรือข้อเรียกร้องใดๆ
 7. การกระทำที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขต่อศิลปิน จะต้องแจ้งความประสงค์ และสามารถกระทำได้หลังจากได้รับอนุญาตจากทางบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เท่านั้น
M Card