The Mall Shopping Center กรุงเทพมหานคร Shopping Festival | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

The Mall Shopping Center กรุงเทพมหานคร Shopping Festival

ศ. 26 มิ.ย. 63 - อา. 2 ส.ค. 63 

The Mall Shopping Center กรุงเทพมหานคร Shopping Festival

วันที่ 26 มิ.ย. 63  – 2 ส.ค. 63 (38วัน)

รายละเอียดโปรโมชั่น

20 Top Spenders ลุ้นรับรางวัลที่พักหัวหิน หรือเขาใหญ่
26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63 (รวม 38 วัน)
ลูกค้า M CARD สะสมยอดใช้จ่ายตลอดทั้งแคมเปญ
ลุ้นเป็นสุดยอด Top Spender รับรางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน รวม 20 รางวัล

รางวัลที่ 1 Dusit D2 Khaoyai Hotel พร้อมอาหารเช้า รวม 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,200 บาท รวมมูลค่า 172,000 บาท

รางวัลสำหรับลูกค้า

 • M CARD         6 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 1 – 6
 • SCB M Visa   2 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 1 – 2
 • CITI                1 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 1
 • AEON          1 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 1

รางวัลที่ 2  Holiday Inn Hauhin พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava (สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) รวม 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,000 บาท รวมมูลค่า 90,000 บาท
รางวัลสำหรับลูกค้า

 • M CARD         6 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 7 – 12
 • SCB M Visa   2 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 3 – 4
 • CITI                1 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 2
 • AEON          1 รางวัล สะสมยอดสูงสุด ลำดับที่ 2
 • ช้อปในศูนย์ฯ ทุกวันรับบัตรกำนัลศูนย์ฯสูงสุด 200 บาท
  26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63 (รวม 38 วัน)
  รวมบิลใช้จ่ายครบทุก 2,000 บาท
  แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท

SCB M Visa
จำกัดรับ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน; 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
SCB
จำกัดรับ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน; 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
CITI
จำกัดรับ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน; 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัดรวม 375 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
AEON
จำกัดรับ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน; 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัดรวม 500 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ

 • Walk Don’t Run ช้อป ร่าง พัง ช้อปในศูนย์ฯ รับบัตรกำนัลสูงสุด 1,500 บาท

3-7 ก.ค. 63,29 ก.ค.63 -2 ส.ค. 63 (10 วัน)

รวมบิลใช้จ่ายครบ 5,000 บาท แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ
SCB M
รับ 1,500 บาท
SCB, CITI, AEON รับ 1,000 บาท

การจำกัดสิทธิ์ : SCB M
จำกัดรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัด 200 สิทธิ์/ทุกสาขา/5 วันจัดรายการ;
จำกัดรวม 400 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
SCB
จำกัดรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัด 100 สิทธิ์/ทุกสาขา/5 วันจัดรายการ;
จำกัดรวม 200 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
CITI
จำกัดรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัด 40 สิทธิ์/ทุกสาขา/5 วันจัดรายการ;
จำกัดรวม 80 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
AEON
จำกัดรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัด 25 สิทธิ์/ทุกสาขา/5 วันจัดรายการ;
จำกัดรวม 50 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในศูนย์ฯ

26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63 (รวม 38 วัน)
รวมบิลใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท แลกรับ E-Coupon ส่วนลด
ร้านค้าภายในศูนย์ฯ 100 บาท กว่า 20 แบรนด์ดัง

การจำกัดสิทธิ์ : จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก M Card / 1 ร้าน / วัน;
จำกัดรวม 3 สิทธิ์ / วัน; จำกัดรวม 4,893 สิทธิ์/ทุกสาขา/

 ตลอดรายการ


เงื่อนไขกลาง

 • สงวนสิทธิ์สำหรับการนำใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิป ที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน, ใบเสร็จเขียนมือที่เป็นฟอร์มเฉพาะของร้านค้า (มีชื่อร้านค้า + ที่อยู่ + หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก + หมายเลขใบเสร็จ) และ เซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องมียอดเงินตรงกับใบเสร็จ, ใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • บัตรกำนัลศูนย์การค้าต้องใช้คู่กับบัตรเครดิต ที่ประทับตราบนบัตรกำนัลศูนย์ฯ เท่านั้น • บัตรกำนัลศูนย์ฯหมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 63   
 • ประเภทสินค้าและแผนกที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก (แผนกชุดชั้นในสตรี, แผนกรองเท้าและกระเป๋า, แผนกเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ, เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี, Be Trend, แผนกคิดส์ แพลนเน็ต, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, เดอะ ลิฟวิ่ง, แผนกคาร์ แอนด์ ทูลส์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, โฮม เฟรส มาร์ท, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, วอช แกลลอรี, แอคเซสซอรี บาซาร์), สินค้าแลกซื้อ, สินค้าการผ่อนชำระ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, และทองคำ
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิต ที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
 • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์โปรโมชั่นในกรณีที่เก็บใบเสร็จจากร้านค้า, ห้ามพนักงานนำใบเสร็จลูกค้าไปรับสิทธิ์แทนในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการใช้สิทธิ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดคำตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข Top Spender

 • ยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
 • จำกัดการรับรางวัล 1 รางวัล/ท่าน/ตลอดรายการ; จำกัดรวม 20 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
 • โควต้าการรับรางวัลที่1; สะสมยอดสูงสุด M Card ลำดับที่ 1 – 6,  SCB M ลำดับที่ 1 – 2, Citi ลำดับที่ 1, AEON ลำดับที่ 1
 • โควต้าการรับรางวัลที่2; สะสมยอดสูงสุด M Card ลำดับที่ 7 – 12, SCB M ลำดับที่ 2 – 4, Citi ลำดับที่ 2, AEON ลำดับที่ 2
 • ลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่าย 26 มิ.ย. – 2 ส.ค. 63 (รวม 38 วัน), ประกาศผลสุดยอดผู้โชคดี 20 ส.ค. 63 – 20 ก.ย. 63 ที่ Facebook The Mall Thailand, The Mall Korat และจุดแลกของสมนาคุณในศูนย์การค้า, ติดต่อรับของรางวัลที่ฝ่ายการตลาดเดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 63 – 20 ก.ย. 63 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ศูนย์การค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล
 • ลูกค้าดำเนินการตรวจสอบช่วงเวลาเข้าพัก และสำรองที่พักกับโรงแรมโดยตรงด้วยตนเอง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรม และเงื่อนไขกลางกำหนด

เงื่อนไขการเข้าพักของโรงแรม Dusit D2 Khaoyai 

 • อายุ 0-4 ปี เข้าพักฟรีพร้อมอาหารเช้า
 • อายุ 5-11 ปี เพิ่มอาหารเช้า ราคา 265 บาท/ท่าน/วัน
 • อายุ 12 ปีขึ้นไป เพิ่มเตียงเสริมและอาหารเช้า ราคา 1500 บาท
 • *No restriction on Weekend or Public Holiday, Blackout period: 24 Dec’20 – 4 Jan’21  

เงื่อนไขการเข้าพักของโรงแรม Holiday Inn 

 • สำหรับการเข้าพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่านอายุต่ำกว่า 12 ปี นอนรวมกับผู้ใหญ่พร้อมอาหารเช้า และบัตรเล่นสวนน้ำ
 • *Weekday only (Sun – Thursday) , ยกเว้น Public Holiday & Long weekend

เงื่อนไข SCB M

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต SCB M Legend, SCB M Luxe และ SCB M Live ของธนาคารไทยพาณิชย์ (จะเรียกบัตรดังกล่าวรวมกันว่า”บัตร”หรือ บัตรเครดิต SCB M VISA ) เมื่อใช้จ่ายครบผ่านบัตรฯ ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 สิงหาคม 2563, 26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63 (รวม 38 วัน)
 • 10 วัน พิเศษเฉพาะวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นสาขารามคำแหง)
 • ธนาคารและศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ขอสงสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา  สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคารฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร.1295

เงื่อนไขซิตี้แบงก์

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นบัตรกดเงินสด และบัตรองค์กร ไม่ร่วมรายการ เมื่อใช้จ่ายครบผ่านบัตรฯ ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 สิงหาคม 2563

 • 10 วัน พิเศษเฉพาะวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นสาขารามคำแหง)

ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, ข้อกำหนด กติกาและยกเลิกสิทธิ์ประโยชน์ ต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการใช้สิทธิ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด คำตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ และธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขอิออน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อใช้จ่ายครบผ่านบัตรฯ ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 สิงหาคม 2563
 • 10 วัน พิเศษเฉพาะวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นสาขารามคำแหง)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน บัตรกำนัล หรือของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน บัตรกำนัล หรือของสมนาคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน บัตรกำนัล หรือของสมนาคุณ
 • ลูกค้ากลุ่มพักชำระหนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, ข้อกำหนด กติกาและยกเลิกสิทธิ์ประโยชน์ ต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กรณีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, www.aeon.co.th, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

เงื่อนไข SCB

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB M VISA และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 สิงหาคม 2563
 • 10 วัน พิเศษเฉพาะวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นสาขารามคำแหง)
 • ธนาคารและศูนย์ฯ เดอะมอลล์ ขอสงสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา  สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคารฯ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777

 

M Card