กรุงเทพมหานคร Shopping Festival | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

กรุงเทพมหานคร Shopping Festival

ศ. 26 มิ.ย. 63 - อา. 2 ส.ค. 63กรุงเทพมหานครฯ
SHOPPING FESTIVAL
26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63


มหานครออนเซล ทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ ลดสูงสุด 90%*
*เฉพาะแบรนด์และแผนกที่ร่วมรายการ อาทิแผนก Shoes & Bags Salon, Ladies’ Boutique, Sport Mall, Men Intrend, Betrend, Accessories Bazaar, Watch Galleria, Home Furnishings, Beauty Hall

ช้อปในห้างฯ ทุกศุกร์ – เสาร์ - อาทิตย์

เฉพาะ 26 มิ.ย. 63 – 28 มิ.ย. 63 / 10 ก.ค. 63 – 12 ก.ค. 63 / 17 ก.ค. 63 – 19 ก.ค. 63 และ 24 ก.ค. 63 – 26 ก.ค. 63

 • เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30%*
 • รับคืนรวมสูงสุด 500 บาท* จากบ้ตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท
  • สมาชิก M Card รับ E-COUPON 250 บาท : รวบรวมใบเสร็จที่ช้อปภายในห้างฯ รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart, ในวันและสาขาเดียวกันครบตามที่กำหนด แสดงใบเสร็จรับสิทธิ์ ณ บริเวณจุด Inspector / Redemption ที่สาขากำหนด หรือช้อปผ่าน M Chat & Shop (ยกเว้นช่องทาง Call To Order, M Card Shop Online), E-Coupon นี้สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปภายในห้างฯ ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์และพารากอน ยกเว้นสินค้าไม่ร่วมรายการ (สำหรับ M Chat & Shop รับ E-Coupon เพื่อใช้เป็นส่วนลดทันที) ,จำกัดรวม 12,000 สิทธิ์/ทุกช่องทางการช้อป/ตลอดรายการ, จำกัด 4 สิทธิ์ / 1 ท่าน / ทุกสาขา / การช้อปที่ห้างฯ / สัปดาห์ (ศุกร์ - เสาร์ -อาทิตย์), จำกัด 4 สิทธิ์ / 1 ท่าน / การช้อปผ่าน M Chat&Shop / สัปดาห์ (ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์)
  • รับเครดิตเงินคืน 250 บาท จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (บัตรเครดิต SCB M VISA, กสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ซิตี้ และ ยูโอบี) : รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart, รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online, ยกเว้น สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ, สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กำหนดครบตามเงื่อนไขและลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้น, เฉพาะประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น, เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและทอนเป็นเงินสดได้,ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและไม่มีผิดนัดชำระจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรฯ ของท่าน, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ ของธนาคาร กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 

บัตรเครดิต SCB M VISA : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ ท่าน/ ทุกประเภทบัตรฯ SCB M VISA/ ตลอดรายการ (วันศุกร์ - อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย.63 และ 10-12 ก.ค.63, 17-19 ก.ค.63, 24-26 ก.ค.63 (รวม 12 วัน) , รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online) ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ SCBM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่  4545333 (สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND ไม่ต้องลงทะเบียน), ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตกสิกรไทย : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป

วันที่ 1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63

 • ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000  บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
 • ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
 • ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท

เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 10 - 12 ก.ค. / 17 - 19 ก.ค. / 24 - 26 ก.ค. 63

 • ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 250 บาท

ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตร Fleet card และบัตรเครดิตไทยเบฟ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ ทุกประเภทบัตรเครดิตฯ / ตลอดรายการ (1 ก.ค. – 2 ส.ค. 63 รวมกัน, รวมการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า และ รวมช่องทาง M Chat & Shop Call to order และ MCard Shop online), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ TM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545888, ค่าบริการครั้งละ 3 บาท, ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/ท่าน/ ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและ บัตรเสริม)/ สัปดาห์ ( วันศุกร์ – อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย. และ 10-12 ก.ค.63, 17-19 ก.ค.63, 24-26 ก.ค. 63 , รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online) ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BTMG ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ธนาคารฯจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตซิตี้ : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ ตลอดรายการ (วันศุกร์ - อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย.63 และ 10-12 ก.ค. 63, 17-19 ก.ค. 63, 24-26 ก.ค. 63 (รวม 12 วัน), รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online ), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BSF (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4712228 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท), ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตยูโอบีและ TMRW : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท/ เซลส์สลิป

ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ (วันที่ 26 มิ.ย.-2 ส.ค.63, รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online ), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BSF1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท), ธนาคารฯจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

 •  RUSH AFTERNOON!! บ่าย 2 – 4 โมงเย็น : ลดเพิ่มสูงสุด 10%* / สินค้า ซื้อ 1 แถม 1*
  *เฉพาะสินค้าและแผนกที่ร่วมรายการ อาทิแผนก Ladies’ Boutique, Shoes & Bags Salon, Watch Galleria, Men In-trend, Sport Mall, Home Furnishings
 • ลดเพิ่ม / รับคืนรวมสูงสุด 30% จาก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และพบกับโปรโมชั่นผ่อน 0%* นาน 10 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้างฯ เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะการชำระที่ห้างฯ ไม่รวมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก > https://tmg.click/2LcCfmy

*เฉพาะสินค้าและแผนกที่ร่วมรายการ, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่ออื่นๆ ของรายการ

-------------------------------------------------

曼谷购物节

2020年6月26日 -  8月2日
百货商店和购物中心的促销都更优惠,折扣高达 1折*
每个星期五 - 星期六 - 星期日在购物中心购物。
仅2020年6月26日- 6月28日/ 7月10日- 7月12日 / 7月17日- 7月19日 以及 7月24日-7月26日

 • 普通柜台最高可享 7折 的折扣*
 • 每消费5,000泰铢即可从M卡和参与的信用卡中获得500泰铢的最高现金返还*
 • M Card会员将获得250泰铢的电子优惠券 : 在指定的同一天和同一分支机构收集包括Power Mall,Gourmet Market和Home Fresh Mart在内的购物中心的购物收据,或通过M Chat&Shop进行购物(通过Call To Order,M Card Online在线购物),此电子优惠券可用于下次在商场购买产品时获得折扣 可用在THE MALL 购物中心,Emporium,Emquartier和Paragon的每个分支机构,但包装中未包含的物品除外(对于M Chat&Shop,请获得电子优惠券以作为折扣), 仅限12,000特权/所有购物渠道/整个计划
   
 • 根据参与信用卡(SCB M VISA,KBank,Bangkok Bank,CitiBank和UOB信用卡)的条件消费时可获得250泰铢的现金返还: 包括Power Mall,Gourmet Market和Home Fresh Mart,包括在百货商店和在线渠道购物,M Chat&Shop,按订单订购,M Card Online, 条件由银行规定 ,  在其他银行的媒体上检查其他条件。如有任何争议,银行保留最终决定权。
 • 匆忙的下午!下午2 - 4 : 高达9折的折扣* / 买一送一 *

*仅适用于产品和参与部门,例如女士精品店,鞋子和手袋沙龙,钟表廊,潮流男士,体育馆,家居

 • M卡和参与信用卡可享受额外折扣/最高返还30*
 • 0*分期付款促销10个月,所有百货商店在消费满最低金额5,000泰铢/张收据时
  (仅在购物中心付款,不包括在线付款)

有关更多详细信息,请单击  >>  https://tmg.click/2zEibqY

*仅对于产品和参与部门,在销售点和计划的其他媒体中检查其他条件

 

M Card