Clean Air for All

พฤ. 24 ม.ค. 62 - อ. 30 เม.ย. 62

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ และคณะผู้บริหาร           
 มอบหน้ากากอนามัย N95 แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภาคสนาม 
โดยได้รับเกียรติจาก นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการรับมอบ
พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมเปิดโครงการถนนอากาศสะอาด ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
และสำนักงานเขต 50 เขต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

 

M Card