ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม Connect Me Get Free เวอร์ | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่ร่วมกิจกรรม Connect Me Get Free เวอร์

m connect


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มีนาคม 2563 – 20 เมษายน 2563 (30 วัน) )

จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 43,000 บาท รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

รางวัลที่ 1 : นาฬิกา Suunto รุ่น Core สี Ultimate Black มูลค่า 11,500 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

VipapornTik

0818279XXX

vipapornbXXX@gmail.com

 

รางวัลที่ 2 : Gift Voucher 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Christmas

0968362XXX

masnoeyXXX@gmail.com

 

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 9,000 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Skywalker 0863826XXX fahkunXXX@hotmail.com
Darunee Truebner 0643439XXX daruneenoXXX@hotmail.com
Pym 0897848XXX pymsXXX@yahoo.com

 

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

T A N

0873729XXX

tan_taXXX@hotmail.com

Sale Ice GT 0979950XXX icesermXXX@gmail.com
รุจิสา ไรวิน 0816592XXX runchidXXX@gmail.com
theAke 0891424XXX buXXX@kithandkin.com
Wachi_K 0897231XXX iamenjXXX@yahoo.com
- 0824992XXX ChotirotXXX@outlook.com
Alisara Wetwitayakla 0818198XXX alisara2XXX@gmail.com
- 0850883XXX ixuskmXXX@hotmail.com
chamai 0924015XXX SupaXXX@hotmail.com
Korn 0831746XXX kon_XXX@hotmail.com

 

างวัลที่ 5. Gift Voucher 500 บาท จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 7,500 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

DIP 0928265XXX pongphanXXX@hotmail.com
sao 0935844XXX Parichart.XXX@hotmail.com
miew 0855113XXX miew_olkXXX@hotmail.com
Ple Nidchamart 0649673XXX heyhXXX@gmail.com
i_ron_man 0917045XXX i_ron_XXX@yahoo.com
เล็ก 0954938XXX mon2018nXXX@gmail.com
ติ๊ก 0818581XXX jpchawiXXX@gmail.com
*-*TUM*-* 0868903XXX tum-sumoXXX@hotmail.com
Pongsith Beer 0852456XXX pongsiXXX@gmail.com
BeE Thiti™ 0867852XXX ThitiporXXX@gmail.com
Bussakorn 0830757XXX busspaXXX@gmail.com
man 0989212XXX m-manXXX@hotmail.com
Lek Tasoy 0942801XXX lektasoXXX@gmail.com
Thian 0813574XXX mxeserviXXX@hotmail.com
0995124XXX supidsaraXXX@gmail.com
 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2563 – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน) ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า "รับรางวัล" และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 – 20 มีนาคม 2563 )
จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 47,490 บาท รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 30 รางวัล ดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 47,500 บาท ดังนี้

รางวัลที่1 : เซตเครื่องสำอาง M.A.C. GIFT SET จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,990 บาท ได้แก่

Line name

Tel.

Email

ii.toy

0931327xxx

koy_2xxx@hotmail.com

 

รางวัลที่ 2 : Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Na Nah

0886277xxx

Wanida.nah1xxx@hotmail.com

 

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

Line name

Tel.

Email

P A N G Wanida 0806244xxx papangxxx@gmail.com
??Nars Nafisa?? 0828249xxx K.nafxxx@gmail.com
PooM 0817335xxx s.vipasniranxxx@gmail.com

 

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล  ได้แก่

Line name

Tel.

Email

vchutt 0634465xxx vchxxx@hotmail.com
Nok.. 0897601xxx bpaewsuxxx@gmail.com
ข้าวโอ๊ด 0832847xxx suree0xxx@gmail.com
- 0880228xxx jutaxxx@nmarkplaza.com
BomBam 0896195xxx Bom_goxxx@hotmail.com
Aimpavee 0909890xxx aimpxxx@gmail.com
Nartfon 0996164xxx kananartxxx@gmail.com
yoohoo 0812787xxx yoohoo.nxxx@gmail.com
W A Y A D A ?? 0818396xxx wayada_nxxx@hotmail.com
pp 0826881xxx Wanaleethinhanwxxx@gmail.com

 

รางวัลที่ 5 : Gift Voucher 500 บาท  จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

Line name

Tel.

Email

nui_simon 0812795xxx sukanya_paxxx@hotmail.com
Nueng? 0655324xxx nung.susu2xxx@gmail.com
Nair 0818212xxx chawanxxx@yahoo.com
??Ta...jung?? 0816380xxx nopphawanxxx@yahoo.co.th
Aor Pin 0891750xxx pinsixxx@gmail.com
AnnK 0816341xxx a49hdxxx@gmail.com
waraporn 0936562xxx ab0936562xxx@gmail.com
Aun - Krittidech 0819095xxx krittidecxxx@gmail.com
Sirilunk 0969796xxx siriluxxx@gmail.com
HYA 0830438xxx thanya.xxx@gmail.com
Marian 0851675xxx maprang_c8desxxx@hotmail.com
PingSOMDY 0994488xxx ping.soxxx@gmail.com
???????? n u s ???? 0851362xxx nus_moxxx@yahoo.co.th
Suchanya 0637849xxx Khunjulyjung_pxxx@hotmail.com
Oil Dance?? 0896243xxx Oil_daxxx@hotmail.com
 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน) ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า "รับรางวัล" และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนมกราคม 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์)
จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 45,490 บาท

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์ ประจำเดือนมกราคม 2563 คือผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 45,490 บาท ดังนี้

รางวัลที่1 : Mobile Samsung A70 มูลค่า 13,990 บาท  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Superken100%

0870800xxx

M.thanakrit1xxx@gmail.com

 

างวัลที่ 2 : Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่

Line name

Tel.

Email

เจ้าก้อนอ้วน

0926424xxx

baipoohsuxxx@gmail.com

 

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Benz

0661491xxx

benzamxxx@gmail.com

Ja-aoe

0875502xxx

Bua.yanixxx@hotmail.com

Preecha

0958245xxx

preecha.chantxxx@gmail.com

 

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล  ได้แก่

Line name

Tel.

Email

nutta

0851475xxx

nutta.p1xxx@gmail.com

Prajak

0815561xxx

prajak_saetxxx@yahoo.com

KaiKuKu68

0816966xxx

Kaichulee8xxx@gmail.com

It's Melinda

0815515xxx

Krisaxxx@bot.or.th

iamnose

0856796xxx

iamnosexxx@gmail.com

[M]uMZzz

0851731xxx

j.akaratxxx@gmail.com

...กุ้ง Kung

0891402xxx

scarxxx@gmail.com

Kaewalin

0802655xxx

kaewalixxx@hotmail.com

ไช้ Thanyawuth

0818111xxx

thanyawxxx@outlook.com

Sunthorn.T

0812571xxx

S_txxx@yahoo.com

 

รางวัลที่ 5 : Gift Voucher 500 บาท  จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

Line name

Tel.

Email

Wiss Luanponr

0646488xxx

wisuttemaxxx@gmail.com

Golf

0955299xxx

gxxx@tsis.ac.th

BigSinging

0971368xxx

bigsinginxxx@hotmail.com

LYN

0917895xxx

lily2txxx@gmail.com

Audi Bebe

0817532xxx

S_nakxxx@hotmail.com

Chun

0825546xxx

Nitithornxxx@gmail.com

NUTT

0891510xxx

w_chalxxx@yahoo.com

A I M

0889799xxx

jocker-xxx@hotmail.com

สุวิมล มากบุญ

0865429xxx

Suwimol_su2xxx@hotmail.com

สุชาดา ( ไทยประกัน )

0844718xxx

suchada_xxx@hotmail.com

จุ๊ จุ๊

0813815xxx

apapornjittaxxx@gmail.com

Yuii

0824972xxx

itzmesunxxx@icloud.com

aoy... Siri

0988383xxx

siriporn.taxxx@gmail.com

นางฟ้าขี้เมา

0647323xxx

nong252xxx@gmail.com

Ning

0924244xxx

phatcharapokeeyaxxx@hotmail.com

 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ  ในวันและเวลาทำการ  นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน)  ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า "รับรางวัล" และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  5%   ของมูลค่ารางวัล 
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

 

 

M Card