Korat My Home

Today - จ. 31 ธ.ค. 61เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช

ส่งต่อความรัก สร้างความสุข  ส่งต่อ M Point สร้างโรงพยาบาล

1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2561

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช

เต้นไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ กับคอนเสริ์ตการกุศล มอส – ทาทา

วันที่ 25 พ.ย. 2561 ที่ Mcc Hall บัตรราคา 800 บาท

จำหน่ายบัตรที่ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ฝั่งอาคารใหม่

ส่งต่อ M Point เพื่อสร้างโรงพยาบาล  บริจาคได้ 2 ช่องทาง


1.1 บริจาคผ่าน
M Card แอปพลิเคชัน http://bit.ly/KoratMyHome18

พิเศษยอดบริจาค 1,000 ท่านแรก ผ่าน  M Card แอปพลิเคชัน เดอะมอลล์ร่วมสมทบอีก 1 เท่า

 1.2 จุดบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์รีเดมชั่นในห้าง และ  จุดบริจาคภายในศูนย์การค้า

 

เงื่อนไข

* โปรดเก็บบัตรคอนเสิร์ตไว้ และนำมาแสดงภายในวันงาน เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้ารับชมคอนเสิร์ต กรณีทำบัตรคอนเสิร์ตสูญหาย เดอะมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเข้างาน, บัตรคอนเสิร์ตมิได้ระบุหมายเลขที่นั่งในงาน ลูกค้าจะต้องนำบัตรคอนเสิร์ตมาแสดงที่คิวไลน์ บริเวณหน้า MCC HALL ในช่วงเวลา 17:30 น. เป็นต้นไป โดยสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มาก่อนสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน, ประตูงานจะเปิดเวลา 18:00 น., ห้ามมิให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณงาน, บัตร 1 ใบ สามารถใช้เข้าชมคอนเสิร์ตได้ 1 ที่นั่ง เท่านั้น, บัตรคอนเสิร์ตราคา 800 บาท, รายได้จากการขายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลมหาราช  เพื่อสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

** สมาชิก M Card สามารถบริจาค M Point เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช โดนสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ผ่านทาง M Card แอปพลิเคชัน โดยมี Tier ในการบริจาค 4 Tier คือ 100/200/400 และ 800 Point 2. ผ่านทางเคาน์เตอร์ รีเดมชั่น โดยแจ้งความประสงค์กับพนักงาน เพื่อตัด Point จากระบบ M Card ณ จุดเคาน์เตอร์ รีเดมชั่น ในห้างฯ คือ ชั้น 1 บริเวณแผนกบิวตี้ฮอลล์/ชั้น 2 บริเวณแผนกลิฟวิ่ง/ชั้น 3 บริเวณแผนกเพาเวอร์ มอลล์ จุดเคาน์เตอร์ รีเดมชั่น ในศูนย์ฯ คือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ใกล้ร้าน Mc Donald/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฝั่งอาคารใหม่, การบริจาค M Point ผ่านเคาน์เตอร์ รีเดมชั่น สามารถบริจาคขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10 M Point ขึ้นไป, โดย 1 M Point เท่ากับ 0.125 บาท, การบริจาค M Point นี้ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้, ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 61,เดอะมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รายได้จากการบริจาค M Point ทั้งหมด มอบให้โรงพยาบาลมหาราช  เพื่อสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

M Card