ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานมหกรรมลดทะลุพิกัด ครั้งที่25 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานมหกรรมลดทะลุพิกัด ครั้งที่25

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานมหกรรมลดทะลุพิกัด ครั้งที่25

Today - พฤ. 31 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ มหกรรมลดทะลุพิกัด
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 (5 วัน)
ที่ Exhibition Hall 5 – 8 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT)

รางวัลชิงโชค
แพ็คเกจห้องพักห้อง  
Bamboo Cottage 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
ที่ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต จ.เชียงราย มูลค่ารางวัลละ
10,000 บาท วันละ 2 รางวัล
รวม 10 รางวัล  รวมมูลค่า 100,000 บาท


หมายเหตุ : ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นมูลค่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสด


วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 1. คุณลดารัตน์  เจาวัฒนา        
 2. คุณสิทธิศักดิ์  ติรพันธ์ธรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 

 1. คุณนงรัตน์  ฉันทวีทรัพย์      
 2. คุณภัสรา เตธนานันท์           

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 1. คุณนิรุทธ์  แม้นรัมย์
 2. คุณสุรางค์รัตน์  บุษพรรณ

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2561

 1. คุณนิภาวรรณ สุทธิรักศ์ศมี            
 2. คุณจุฬาทิพย์ วิมลศุภกิจ


วันที่ 23 ธันวาคม 2561

 1. คุณพลชัย  เกื้อกูล       
 2. คุณวชิรดล พันธ์ชัย

 

หมายเหตุ :        

 • หลักฐานในการรับรางวัล

      - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

      - กรณีเป็นเด็ก : สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

      กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

  หมายเหตุ
  การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น
  จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนคูปองเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว
   
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 500 บาท โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 2. ทางห้างฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล
 3. ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 4. ห้างฯ ไม่รับผิดชอบหากบัตรกำนัลสูญหายหรือผู้อื่นนำไปใช้ และไม่สามารถออกบัตรกำนัลทดแทนได้
 5. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%    ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เคาน์เตอร์ M Card ชั้น 2 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี  โทรศัพท์ 02 555 1441 ตั้งแต่วันที่        10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.30 – 20.00 น.) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

* ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง *

 

M Card