THE MALL LIFESTORE THAPRA FUNDOM FANDAY THE MALL LIFESTORE THAPRA FUNDOM FANDAY

THE MALL LIFESTORE THAPRA FUNDOM FANDAY

ส. 25 มิ.ย. 65 - อา. 3 ก.ค. 65

 

 

THE MALL LIFESTORE THAPRA: FUNDOM FANDAY

2 – 3 ก.ค. 65

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะมอลล์ รับสิทธิ์ใกล้ชิดสุดๆ ติดขอบเวที พร้อมรับของที่ระลึกจากมือศิลปินที่คุณรัก เพียงกินช้อปจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

 

เปิดรับสิทธิ์ลงทะเบียน เลือกรอบที่ต้องการ เลือกที่นั่ง ก่อนใคร

  • ระยะเวลา วันที่ 25 มิ.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565
  • ลูกค้ารวมใบเสร็จกินช้อปในศูนย์การค้า ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ครบ 5,000 บาท ภายในวันและสาขาเดียวกัน รับสิทธิ์ ลงทะเบียนร่วมงานใกล้ชิดที่นั่งใกล้เวที

 

สิทธิพิเศษ

- เข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่จัดงาน (1คน : 1ที่นั่ง)

- รับโปสเตอร์ พร้อมลายเซ็น หลังจบงาน

- ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินหลังจบงาน (1รูป) โดยรูปจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ภายใน 7 วัน

 

เงื่อนไข

• รวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ภายในวันและสาขาเดียวกัน

พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกัน เท่านั้น

• สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน
(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป

• เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ ร้านทอง และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร

• ใบเสร็จที่ประทับตรารับสิทธิ์โปรโมชั่นต่างๆ ของศูนย์การค้าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี

• ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน

 

การจำกัดสิทธิ์

• จำกัด 10 ท่านแรก/รอบ, รวม 40 ท่าน/ตลอดรายการ

• จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์ / 1 รอบ, จำกัดรวม 4 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

• เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 ตามเวลาที่ศูนย์การค้าเปิดทำการ

• ชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนได้สิทธิ์เลือกที่นั่งเลือกรอบศิลปิน และชื่อบนบัตรประชาชน ต้องตรงกัน เป็นท่านเดียวกัน เท่านั้น

• สงวนสิทธิ์เมื่อรับสิทธิ์ครบเต็มตามจำนวนแล้ว ในทุกกรณี

• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ผู้จัดงานฯ และบริษัทฯกำหนด

• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

• กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของศูนย์ฯ เป็นที่สิ้นสุด

• บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กฎการเข้าร่วมงาน

• แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง

• แสดงประวัติการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

• แสดงบัตรที่ได้รับสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชน (ชื่อตรงกัน เป็นท่านเดียวกัน) ก่อนเข้าร่วมงาน

 

****หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยต้องมีเอกสารมาแสดงสิทธิต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. สำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ
  3. สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ

 

จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ บริเวณเคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า ชั้น G

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ           

M Card