The Mall Korat Art & Craft Showcase The Mall Korat Art & Craft Showcase

The Mall Korat Art & Craft Showcase

Today - พ. 30 ก.ย. 63

THE MALL KORAT ART & CRAFT SHOWCASE
ตลาดงานคราฟต์ สำหรับคนสานอาร์ต

24 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

รวมตลาดงานคราฟต์ และมุมแคคตัสสุดอาร์ต พร้อมร่วมประกวด Vlog
ชิงเงินกว่า 20,000 บาท ในงาน The Mall Korat Art & Craft Showcase
- พบกับตลาดงานคราฟต์หลากหลายอย่างมีสไตล์ อาทิ กระถางเซรามิก, กระเป๋าสาน,     ต้นแคคตัส และไม้ใบฟอกอากาศ
- สายเซลฟี่ ห้ามพลาด พบกับ มุมแคคตัส สุดอาร์ตและจุดเช็คอินสุดแฮปปี้
- สาย VLOG มีเฮ ภายในงาน ร่วมประกวดคลิปและถ่ายภาพในหัวข้อ

#สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
เพียงถ่ายคลิป / ภาพถ่าย ในมุมแคคตัสสุดชิคภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์

ติดต่อส่งผลงานได้ที่

 •  Line : @themallkorat
 • 044-231-490
 • เปิดรับสมัคร : 24 ก.ย. 63 – 5 ต.ค. 63
 • ปิดรับผลงาน : 5 ต.ค. 63 (18.00 น.)
 • ประกาศผล : 9 ต.ค. 63
 • มาเจอกันตั้งแต่ วันที่ 24 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63 บริเวณชั้น 1
 • ลานกิจกรรม MALL PARC

รายละเอียดสำหรับ ประกวด VLOG

ในหัวข้อ  “สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์”

โจทย์การประกวด/คอนเซ็ปงาน
เดอะมอลล์โคราช ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวด THE MALL KORAT VLOG CREATOR JOURNEY : สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเที่ยวเดอะมอลล์โคราชอย่างสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวสไตล์เรา พร้อมแรงบันดาลใจและความสุข ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษา /มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส./ มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี) ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

การนำเสนอ

 • วิธีการนำเสนอ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดอย่างเต็มที่ ภายใต้ความเป็น VLOG ที่ว่าด้วย
  • V – Voice : เสียงสะท้อน มุมมอง แนวคิด
  • L – Local : บอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่
  • O – Observer : ติดตาม สังเกตการณ์ มีตัวตน
  • G – Goal : จุดมุ่งหมายที่จะบอกเล่า
 • ส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน
  • Content : มีเนื้อหาสาระ น่าติดตาม
  • Style : มีความเก๋ไก๋
  • Smooth : มีความราบรื่น ไม่หยาบโลน

รูปแบบการประกวดและกติกา

 • รูปแบบที่ 1 : VDO CONTENT
  • ประกวดการสร้างสรรค์ VDO CONTENT ความยาวไม่เกิน 5 นาที ถ่ายทอดเรื่องราวการท่องเที่ยวเดอะมอลล์โคราชในความประทับใจแบบของตนเอง ไม่จำกัดเทคนิค (แนวนอน/แนวตั้ง) บนความละเอียด 720 Pixel. ขึ้นไป
  • โพสต์คอนเทนท์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด #vlogthemallkorat  #สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์
 • รูปแบบ ที่ 2 : PHOTO STORY CONTENT
  • ประกวดการถ่ายภาพบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวเดอะมอลล์โคราช ผ่านมุมมองของภาพถ่าย เล่าเรื่องราวประทับใจ แรงบันดาลใจ ข้อคิด และความสุขที่เกิดขึ้นที่เดอะมอลล์โคราช ไม่จำกัดเทคนิค โดยสามารถเล่าเรื่องราวได้ไม่เกิน 20 ภาพ (ไม่เป็นอัลบั้ม)
  • โพสต์คอนเทนท์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด #vlogthemallkorat #สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากการปฏิบัติถูกต้องตามโจทย์และกติกาครบถ้วน รวมถึงผลงานการนำเสนอ Content และ Production ที่น่าสนใจ (ประเด็น เนื้อหา ไอเดีย ภาพ เสียง การตัดต่อ เล่าเรื่อง ร้อยเรียง ความน่าติดตาม ฯลฯ) โดยยึดหลัก

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว มีคุณค่าในการสื่อสาร
 • ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความสุข ของการท่องเที่ยวเดอะมอลล์โคราชได้อย่างครบถ้วน
 • มีจริยธรรม ไม่สร้างความความเสียหาย คุกคาม ปั่นป่วน สร้างความแตกแยก หรือเกิดผลกระทบที่ไม่ดีใด ๆ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เกณฑ์ด้านเนื้อหา 50% ประกอบด้วย เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์และน่าสนใจ
 • เกณฑ์การนำเสนอและเทคนิค 50% ประกอบด้วย Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ Presentation-รูปแบบการนำเสนอ Story-การเล่าเรื่องและ Inspire-สร้างแรงบันดาลใจ สวยงาม เล่าเรื่องได้ครบถ้วน

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ
 • เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ยินยอมอนุญาตให้เดอะมอลล์โคราช นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และในทุกช่องทางที่กิจกรรม ประกวด THE MALL KORAT VLOG CREATOR JOURNEY : สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์ และกิจกรรมต่างๆของเดอะมอลล์โคราชดำเนินการร่วมกับภาคีสนับสนุนทุกองค์กร

รางวัลการประกวด

รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

ประเภทที่ 1 VDO CONTENT

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลเดอะมอลล์ขอเป็นกำลังใจให้ในความสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทที่ 2 PHOTO STORY CONTENT

 • รางวัล YOU ARE THE BEST จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล YOU ARE AMAZING จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล POPULAR LIKE จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • จำกัดการรับรางวัล 1 ชื่อ ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวนในการส่งชิ้นงานประกวด)

ติดต่อสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งผลงาน : Line ID :  @Themallkorat 
 • Tags:  #vlogthemallkorat #สุขสนุกทุกโมเมนต์ที่เดอะมอลล์

ระยะเวลาการประกวดผล 

 • 24 ก.ย. – 5 ต.ค. 2563              ส่งผลงานเข้าประกวด
 • 5 ต.ค. 2563                                        หมดเขตส่งผลงาน ภายในเวลา 18.00 น.
 • 9 ต.ค. 2563                              ตัดสินผลงาน และประกาศผล
 • 10 ต.ค. 2563                            มอบรางวัล

 

 

 

M Card