SPECIAL
PROMOTION
แบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นานสูงสุด 6 เดือน
แบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นานสูงสุด 6 เดือน
17 February 2017 - 31 December 2017
แบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นานสูงสุด 6 เดือน* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  
*ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ จากทางธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ และธนาคารกำหนด