จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
28 February 2018
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต
ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จำนวน 5,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทยในครั้งนี้ด้วย