ประกาศรางวัล Lucky Draw Toyota Majesty

Wed 8 Sep 21
ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดี ในแคมเปญ Lucky Draw Toyota Majesty
ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota Majesty จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,914,000 บาท

ผู้โชคดี : คุณศุภญา ธนภาคย์ภิญโญ

1. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตน และรับของรางวัล

2. ผู้ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 ที่ ฝ่ายการตลาด ชั้น 5A เดอะมอลล์ รามคำแหง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

3. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโอนรถ จดทะเบียนรถตามอัตราของกรมการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาการรับรางวัล

5. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายละเอียดสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

M Card