THE MALL FIGHT TOGETHER

Mon 1 Mar 21 - Wed 31 Mar 21

THE MALL FIGHT TOGETHER
1 มี.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา

รายละเอียดโปรโมชั่น

 1. รวมใบเสร็จในศูนย์ฯครบ 2,000 บาท รับบัตรกำนัลฯ รวมสูงสุด 300 บาท*
 • สมาชิก M CARD รับบัตรกำนัลร้านอาหารในศูนย์ฯสูงสุด 100 บาท
  จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 3,000 สิทธิ์
  กดรับสิทธิ์ผ่าน M APPLICATION (ยกเว้น Sizzler รับเป็นบัตรกำนัลกระดาษ)
  บัตรกำนัลร้านอาหาร หมดอายุ 30 เม.ย. 64


   
 • สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ  200 บาท
  จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน ;จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;

จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์

บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ 31 พ.ค. 64

 • สมาชิกบัตรเครดิต CITI รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ  200 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน ;จำกัด 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ;
จำกัดรวม 2,400 สิทธิ์
บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ 31 พ.ค. 64

 1. 20 TOP SPENDERS รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ 2,000 บาท

เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA หรือ Citi

สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตหมายเลขเดียวกันตลอดรายการ สูงสุด 20 ลำดับแรก ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันตลอดรายการ)

จำกัดการรับรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ; จำกัดรวม 20 รางวัล

โควตาของรางวัล

SCB M VISA          10      รางวัล

Citi                        10      รางวัล

หมายเหตุ :   
ผู้ถือบัตรจะต้องนำใบเสร็จ และ/หรือเซลล์สลิป ที่ซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า
มาบันทึกรายการสะสมยอดใช้จ่ายได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า ทุกครั้ง 
ประกาศรางวัล 20 Top Spenders
ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 – 15 พ.ค. 64 ทาง Facebook The Mall Thailand และจุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้าทุกสาขา

เงื่อนไขรวม

 • รวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร (ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสามารถมาร่วมรับโปรโมชั่น M Card ได้), ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
 • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของศูนย์การค้าเป็นสิ้นสุด

เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA (ยกเว้น SCB M บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA แบบเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1  – 31 มีนาคม 2564
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต) รวบรวมเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะร้านอาหารในศูนย์การค้า ยกเว้นรายการแบ่งชำระ
 • ธนาคาร และศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ได้ที่ Call Center โทร.1295
   

 

 

 

M Card