SCB M DINING

Mon 1 Feb 21 - Wed 31 Mar 21 

SCB M DINING
ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ทุกสาขา (สาขารามคำแหง, ท่าพระ, บางแค, บางกะปิ และโคราช)

รายละเอียดโปรโมชั่น
ทุกวันรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท

เมื่ออิ่มในร้านอาหารภายในศูนย์การค้า  และร้านค้าในแผนก Gourmet Eats และ FoodHall ที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้)
จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข M Card/วัน; จำกัด 3 สิทธิ์/หมายเลข M CARD/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 3,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ

เงื่อนไขรวม

 • รวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายร้านอาหารภายในศูนย์ฯ  และร้านค้าในแผนก Gourmet Eats และ FoodHall ที่ร่วมรายการ ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล
 • ตรงกับผู้ที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป
 • เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, กรูเมต์ มาร์เก็ต,, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ ร้านทอง และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร (ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสามารถมาร่วมรับโปรโมชั่น M Card ได้)
 • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งในแคมเปญเดียวกัน (เว้นแต่จะมีเงื่อนไขให้รับได้) และต้องเลือกรับกรณีมีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของศูนย์การค้าเป็นสิ้นสุด
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้เฉพาะร้านอาหารภายในศูนย์ฯ และร้านค้าในแผนก Gourmet Eats และ FoodHall ที่ร่วมรับบัตรกำนัลเท่านั้น, ตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลได้ที่ https://tmg.click/3dHbEtX หรือที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และจุด Inspector หน้า Gourmet Market หรือ Home Fresh Mart

 

เงื่อนไข SCB M DINING

 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ วันที่ 31 พ.ค. 64 และต้องใช้คู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA เท่านั้น
 • เฉพาะใบเสร็จร้านอาหารภายในศูนย์ฯ  และร้านค้าในแผนก Gourmet Eats และ FoodHall ยกเว้นแผนก Home Fresh Mart , Gourmet Market , Food Hall (ศูนย์อาหาร) และบัตรเติมเงินทุกประเภท

เงื่อนไขบัตรเครดิต SCB M VISA

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ยกเว้น SCB M บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA แบบเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์

ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ทุกสาขา

 • ธนาคาร และศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร.1295
M Card