ช้อปในศูนย์ฯ คูณความสุข ผ่อน 0% | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

ช้อปในศูนย์ฯ คูณความสุข ผ่อน 0%

Mon 1 Jun 20 - Mon 31 Aug 20

บัตรเครดิต SCB M VISA และ SCB
พิเศษ! แบ่งจ่ายบัตรกำนัลศูนย์การค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อซื้อบัตรกำนัลศูนย์การค้า ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปผ่อน
0% ที่จุดแลกรับของสมนาคุณในศูนย์ฯ

 • สาขารามคำแหง : ชั้น G หน้าร้าน Bar B Q Plaza
 • สาขาท่าพระ : ชั้น 1 หน้าร้าน ฮะจิบังราเมน
 • สาขาวามวงศ์วาน : ชั้น 5 หน้าร้าน Mongkok Sukiyaki
 • สาขาบางแค : ชั้น G หลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • สาขาบางกะปิ : ชั้น 3 หน้าร้าน ฮั่วเซ่งฮง
 • สาขาโคราช : ชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Snow Zone

รายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลศูนย์ฯ คลิก : https://tmg.click/3dHbEtX

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล
 • การแบ่งจ่าย Dee Jung ดอกเบี้ย 0% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ถือบัตรสามารถเลือกการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือนได้ 
 • การรับสิทธิ์ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้การผ่อนชำระ Dee Jung ทั้งจำนวนทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามประกาศที่ธนาคารกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ธนาคารและศูนย์ฯ เดอะมอลล์ ขอสงสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา  สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคารฯ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777
 • ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่รับรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ ได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้าทุกสาขา
M Card