แผนฝึกซ้อมหนีไฟ ปลอดภัยได้มาตรฐาน 100% | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

แผนฝึกซ้อมหนีไฟ ปลอดภัยได้มาตรฐาน 100%

Wed 27 Feb 19 - Tue 31 Dec 19

สุดระทึกเสมือนจริง

แผนฝึกซ้อมหนีไฟ ปลอดภัยได้มาตรฐาน 100%

เทศบาลเมืองนครราชสีมา หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 มูลนิธิ ฮุก 31 สว่างเมตตา
และหน่วยกู้ชีพ รพ. กรุงเทพราชสีมา และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากสถานประกอบการต่างๆทั่วโคราช ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 07.30 น ที่ลานหน้าห้าง มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 1,183 คน รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานและผู้แทนขาย โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ และสามารถช่วยเหลือตนเองรวมถึงลูกค้าให้เกิดเหตุการณ์จริง

โดยได้รับเกียรติจากนาย สหพล กาญจนวนิช รองนายกเทศมลตรี นครราชสีมา และนาย ชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ บ. เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมและสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเพลิงไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล

M Card