The Mall Dining x Korat Cineplex | THE MALL | เดอะมอลล์ | โครงการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร

The Mall Dining x Korat Cineplex

Mon 16 May 22 - Thu 30 Jun 22

 

เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ KORAT CINEPLEX

บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข

 • แสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์สำหรับที่นั่งปกติ, ระบบปกติ เท่านั้น
 • บัตร 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรนี้ใช้ได้ที่โคราช ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น * บัตรนี้ไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์รอบพิเศษ และภาพยนตร์ ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรกได้
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คูปองหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2565

 

บัตรชมภาพยนตร์ 4DX

เงื่อนไข

 • ลูกค้าแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ 4DX เท่านั้น
 • บัตร 1 ใบ สำหรับชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง เท่านั้น กรุณาตรวจสอบรอบ และสำรองที่นั่งก่อนชมภาพยนตร์
 • สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ และกับที่นั่งทุกประเภท
 • ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าเป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับใช้ได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ห้ามผู้อื่นทำการจำหน่ายแทน (ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ได้ หากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร (barcode) ที่ต้องมีการใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์มาแล้วหรือทำซ้ำตัดแปลง
 • คูปองหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2565

เงื่อนไขรวม

 • ลูกค้านำใบเสร็จ และ/หรือ เซลส์สลิปจากร้านอาหารในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ และ Gourmet Eats พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า

 

สาขา

จุดแลกรับของสมนาคุณ

โคราช

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฝั่งอาคารใหม่

M Card